Baterie i akcesoria dla ponad 200.000 różnych urządzeń!

Baterie i akcesoria dla ponad 200.000 różnych urządzeń!
  • Bezpieczne, proste, szybkie
  • Czołowy specjalista w zakresie baterii oraz zasilaczy od 18 lat
  • Ponad 1.000.000 klientów

Pytania? Proszę skontaktuj się z nami!

Regulamin

Poniżej znajdują się ogólne warunki (Regulamin) firmy BraunOni B.V. BatteryUpgrade.pl jest częścią BraunOni B.V. Jak wspomniano w punkcie 1.4 BraunOni B.V. zastrzega sobie możliwość zmiany warunków regulaminu w każdym momencie. Wszystkie inne znaki towarowe i marki należą do ich właścicieli.

1. Ogólnie

1.1 Wspomniana w tym dokumencie nazwa BraunOni oznacza firmę BraunOni B.V. zarejestrowaną w KvK (Dutch Trade organization) w Eindhoven, Holandia pod numerem 08129450.
1.2 Przedstawione warunki regulaminu z wyłączeniem niektórych innych warunków mają zastosowanie dla wszystkich czynności prawnych, gdzie firma BraunOni jest dostawcą produktów.
1.3 Firma BraunOni nie akceptuje żadnych rezerwacji na zamówienia od osób korespondujących z nią (zwanych od teraz: konsument).
1.4 Firma BraunOni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w każdym momencie. Konsument musi wiedzieć, że firma BraunOni jest jedynym właściwym podmiotem do zmiany warunków regulaminu i musi zaakceptować zmiany dotyczące warunków postanowienia regulaminu. W przypadku istotnych modyfikacji warunków regulaminu, firma BraunOni poinformuje o dokonanych zmianach wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu poprzez e-mail.

2. Płatności

2.1 O dokonanej płatności mówimy w przypadku dokonania płatności z góry poprzez transfer na konto bankowe, kartami kredytowymi, iDeal lub poprzez system PayPal.

3. Cennik

3.1 Wszystkie podane ceny mogą być przedmiotem pomyłki i mogą zawierać błędy.
3.2 Produkty są wysyłane bezpośrednio z różnych miejsc. Zarówno UE, jak i krajów spoza UE BatteryUpgrade.pl pobiera opłaty VAT w zależności od miejsca wysyłki i miejsca przeznaczenia. Jeśli chcesz poznać warunki wysyłki produktu, możesz skontaktować się z działem pomocy .
3.2.2 BatteryUpgrade.pl jest holenderskim sklepem internetowym skoncentrowanym na klienta. Jeśli jesteś obcokrajowcem, europejska firma zapewnia legalną nazwę i numer podatkowy (NIP), w zależności od pochodzenia przesyłki i miejsca docelowego. W takim przypadku do kwoty zostanie doliczony 0% VAT. Dla większych klientów biznesowych mamy oddzielne warunki oraz atrakcyjne upusty cenowe.
3.3 Wszystkie podane ceny nie zawierają opłat za przesyłkę, jeżeli takowe są.
3.4 Oferta firmy BraunOni powinna być rozpatrywana bez umowy, do momentu gdy w tekście umowy wyraźnie widać rozbieżności w interpretacji. Oferta firmy BraunOni jest ograniczona w zależności od dostępności produktu. Firma BraunOni zastrzega sobie w takim wypadku prawo do anulowania umowy.

4. Dostawa

4.1 Jeżeli firma BraunOni nie będzie w stanie dostarczyć wszystkich zamówionych produktów, w krótkim czasie, Konsument zostanie powiadomiony o takim zdarzeniu i pieniądze zostaną przekazane na jego konto.
4.2 Wysyłka następuje po tym jak zafakturowana suma pieniędzy zostanie przelana na konto firmy BrauniOni. Wysyłka następuje, jeżeli to możliwe, w przeciągu 5 dni roboczych po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmy BraunOni.
4.3 Firma BraunOni jest upoważniona do wysyłki zamówienia w częściach. Dodatkowe koszty wysyłki będą pobrane.
4.4BraunOni będzie regularnie dostarczać produkty za pośrednictwem usług pocztowych lub usług kurierskich, w zależności od przeznaczenia i miejsca pochodzenia danych towarów.BraunOni jest upoważniona do zmiany sposobu wysyłki bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli jest to w interesie BraunOni lub klienta . W przypadku, gdy klient wymaga informacji na temat dokładnego sposobu wysyłki, musi on zwrócić się o te informacje bezpośrednio do działu pomocy przed potwierdzeniem zamówienia.

5. Odpowiedzialność

5.1 Firma BraunOni nie jest odpowiedzialna za zniszczenia spowodowane zakupem czy użytkowaniem zamówionych produktów.
5.2 Okresy, o których mowa w pkt 4.2 są uważane jako wskazanie, a nie jako ostateczne. BraunOni nigdy nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek przekroczenia wymienionego okresu dostawy.
5.3 Jeżeli produkt został dostarczony w sposób nieprawidłowy, lub jeśli dostawa nie powiedzie się, klientowi przysługuje termin 90 dni, aby poinformowaćBraunOnio tych niedoskonałościach w formie pisemnej.

6. Warunki wymiany

6.1 Wymiana towaru jest możliwa tylko gdy wysłany towar został dostarczony z powrotem w oryginalnym stanie i w przypadku gdy produkt zostanie zwrócony do firmy BraunOni w przeciągu 30 dni od momentu dostawy.
6.2 Koszty powstałe w rezultacie chęci wymiany (na przykład koszt przesyłki) są pokrywane przez Konsumenta.
6.3 Specyfikacja / koszty wysyłki można uzyskać z lokalnego urzędu pocztowego. Kupujący jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniej usługi pocztowej dla wysyłki produktu zgodnie z lokalnym prawem i przepisami.

7. Koszty przesyłki

7.1 Firma BraunOni zawsze kalkuluje koszty przesyłki związane z danym zamówieniem. Koszty przesyłki zależą od typu dostawy. Koszty widoczne są w koszyku zakupów.
7.2 Firma BraunOni zastrzega sobie prawo do zażądania ubezpieczenia przesyłki poza terytorium UE. Konsument może nie zgodzić się na zaproponowane warunki poprzez poinformowanie firmy BraunOni osobiście w sposób pisemny, co automatycznie spowoduje anulowanie przesyłki zgodnie z punktem 10.1 regulaminu.
7.3 Konsument jest zobowiązany pokryć dodatkowe koszty związane z dostawą towaru, jak na przykład dodatkowe opłaty pocztowe albo opłaty importowe.

8. Gwarancja

8.1 Konsument jest zobowiązany osobiście po otrzymaniu towaru sprawdzić przesyłkę na wypadek braków w zamówieniu i w przypadku zaistnienia takiego problemu niezwłocznie poinformować pisemnie o tym firmę BraunOni. W przypadku braku informacji o zaistniałym problemie (brakach w zamówieniu) w przeciągu 5 dni od daty otrzymania towaru, Konsument jest zobowiązany do pogodzenia się z warunkami i stanem dostarczonego towaru, co jednocześnie powoduje wygaśnięcie jego praw do gwarancji.
8.2 Firma BraunOni oferuje wyłączną gwarancje jako dostawca. Wygasa ona w przypadku niewłaściwego użytkowania produktów.
8.3 Szkody wyrządzone poprzez nieodpowiednie użytkowanie nie podlegają warunkom gwarancji.

9. Szkody

9.1 Firma BraunOni może odpowiadać wyłącznie za szkody wynikłe wskutek umyślnego, złego lub niewłaściwego zarządzania procesem sprzedaży spowodowanego sytuacjami, które leża w gestii firmy BraunOni (zgodnie z obowiązującym prawem).
9.2 Sytuacje za które firma BarunOni nie bierze odpowiedzialności to: strajk, zwolnienie pracownika, zachorowania, import, eksport i/lub zakaz przewozu, problemy transportowe, podwykonawcy, którzy nie dochowują swoich obowiązków, zakłócenia w produkcji itd.

10. Anulowanie zamówienia

10.1 Konsument ma prawo do anulowania swojego zamówienia w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania. W przeciągu tego okresu konsument zobowiązany jest do powiadomienia BraunOni o swoim unieważnieniu. Po potwierdzeniu otrzymania wniosku o anulowanie przez BraunOni za pomocą numeru RMA, klient musi zwrócić produkt w terminie 14 dni zgodnie z instrukcją dołączoną do numeru RMA klienta. Zwrot kosztów zakupu przez BraunOninastąpi w terminie 14 dni po zwrocie produktu. Potwierdzone holenderskim prawem 'Zdalnych zakupów' zapisanym w: 'Wet Koop op Afstand, Burgerlijk Wetboek art. 7:46'
10.2 Jeżeli okres z punktu 4.2 zostanie przekroczony o więcej niż 2 tygodnie, Konsument ma możliwość anulowania zamówienia bez ponoszenia dodatkowych opłat. Jednakże Konsument nadal jest zobligowany do poinformowania o zaistniałym fakcie i chęci anulowania zamówienia pisemnie.
10.3 Wzór formularza odstąpienia

Do BraunOni B.V., Freddy van Riemsdijkweg 6a, 5657 EE Eindhoven, Nederland:.
Ja / My niniejszym informuję (my), że Ja / My wycofuję (my) się z mojej / naszej, umowy sprzedaży następujących towarów.
Data zamówienia / odbioru:
Nazwiska konsumentów (a):
Adres konsumenta (-ów):
Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest składany w wersji papierowej):
Data:

11. Zniżki z tytułu polecenia przez stałych klientów

11.1 Każde postępowanie związane ze zmianą zniżek związanych z zamówieniami dokonywanymi z polecenia stałych klientów leży w gestii firmy BraunOni.
11.2 Zniżki z polecenia stałych klientów będą przyznawane po tym jak zamówienia będą uznane za zrealizowane. Nastąpi to po zapłacie i wysyłce zamówienia.
11.3 Przyznana zniżka na przyszłe zamówienia może zostać cofnięta w przypadku anulowania lub zwrotu zamówienia.
11.4 Firma BraunOni zastrzega sobie prawo do wyłączenia wskazanych osób lub firm z programu zniżek z polecenia stałych klientów.
11.5 Specyficzne sytuacje w których jest mowa w punktach 11.3 i 11.4 mają zastosowanie w przypadku numeru dla zniżki z polecenia stałych klientów gdy takowy uznany zostanie za upubliczniony albo zostanie użyty przez osoby spoza otoczenia i znajomych Konsumenta.

12. Poufność danych i bezpieczeństwo

12.1 Dane Konsumenta nie będą nigdy współdzielone z osobami trzecimi. Wyjątek stanowi współdzielenie z serwisem obsługującym płatności w celu dokonania płatności online.
12.2 Dane Konsumenta są zawsze przesyłane poprzez szyfrowane i zabezpieczone połączenie SSL.

13. Polityka Prywatności

Więcej na temat wykorzystania plików cookies i polityki prywatności [[sitename]] można znaleźć w naszym rozdziale na temat Polityka Prywatności.

Opinie

Agata Janda ocenili nas:
(5/5)
Produkt:
BTC-WXH71SL bateria (1400 mAh 3.7 V)
Ogólnie:
Szybka wysyłka, profesjonalna obsługa, dodatkowo otrzymaliśmy kartę do wykorzystania przy następnych zakupach. Gorąco polecam! :)
O produkcie:
Produkt zgodny z opisem, bezpiecznie zapakowany.
Przeczytaj opinię od innych klientów
  • Bezpieczne, proste, szybkie
  • Czołowy specjalista w zakresie baterii oraz zasilaczy od 18 lat
  • Ponad 1.000.000 klientów

Pytania? Proszę skontaktuj się z nami!